Kommentera

Marie bebådelsedag

Marie bebådelsedag infaller av tradition nio månader före jul till minne av ängeln Gabriels budskap till den unga jungfrun i Nasaret som skulle få uppdraget att bli mor till världens Frälsare, Messias. Dagen är en vit festdag som slår ut Midfastosöndagen, den mellersta söndagen i fastetiden som har temat Livets bröd. Denna söndags tema kommer vi att följa under ordinationsgudstjänsten lördagen innan.

Evangelietexterna är hämtade från Lukasevangeliets första kapitel. Detta år läser vi den andra årgångens texter och turen har kommit till Luk 1:39–45. Den berättar om när Maria efter att ha fått uppenbarelsen att hon ska föda Messias kommer till sin släkting Elisabet, som själv väntar barnet som ska växa upp till Herrens förelöpare Johannes Döparen. Elisabet fylls av Den Helige Ande och hälsar Maria som sin herres mor, samtidigt som barnet spratt till av glädje. Det är ett mäktigt vittnesbörd om hur ett barn i sin mors mage kan vara ett Herrens redskap, samtidigt som det vittnar om Guds underbara handlande då han låter sig själv bli ett barn som växer i en kvinnas kropp.

Båda dessa lärdomar är viktiga i vår tid. Redan i det allra första skedet av graviditeten har Gud gett sin uppgift åt det lilla barnet som ska växa och födas. Det är inte en del av kvinnans kropp – det är ett alldeles eget liv som Gud har skapat.

Att Gud blev människa är helt obegripligt för vårt förstånd. Vi kan bara förundras med Maria och prisa honom för hans godhet, som genom detta barn skulle frälsa världen.

Under söndagens gudstjänst predikar vår gäst från USA: Donald Patterson, och David Åkerlund är liturg. Hans Ahlskog är kantor.

Läs om vår ordinationshögtid i veckobrevet!

Följ och dela!

Skriv en kommentar