Kommentera

Jesus helgar hemmet

Vi står inför den andra söndagen efter trettondagen, hemmets söndag. Evangelietexten för den första årgången (som nu gäller i Finland, Sverige ligger ett år före) handlar om bröllopet i Kana (Joh 2:1–11), där Jesus räddar värdens dilemma genom att förvandla vatten till vin. På det här sättet vill Gud genom evangelisten Johannes visa hur Jesus välsignar både vardag och fest där han får vara med. Han kan suveränt göra emot naturlagarna, för han är allsmäktig Gud. 

Episteltexten från Rom 12:6–16 innehåller en rad förmaningar som vägleder oss hur vi ska leva på ett rätt sätt tillsammans. Inte minst för våra hem är förmaningarna viktiga. De utgår från de gåvor Gud har gett oss. I texten uppräknas sju sådana gåvor, som alla har fått del av, i mer eller mindre portioner. Dessa gåvor har vi fått för att tillsammans uppbygga Kristi kropp. Det visar att vi inte ska hämta kraften från oss själva, utan från det som Gud har gjort för oss. 

En grundregel vid förståelsen av förmaningarna i Bibeln är att kraften att göra det som Gud uttalar som sin vilja kommer från evangelium. Hela den första delen av Romarbrevet går ut på att visa (1) att vi inte förmår följa Guds lag och därför står med skuld inför Gud, men (2) att Gud har anvisat en annan väg: han sände sin Son för att leva ett heligt liv som han tillräknar oss och för att ta på sig straffet för våra synder. Dessutom understryker han att allt grundar sig på hans barmhärtighet, inte på någon människas vilja och beslut. När vi inser det blir frukten att vi i glädje vill dela denna oförtjänta gåva med andra. Då frågar vi hur Gud vill att vi ska göra det. Svaret på det finns i förmaningarna, som här i det tolfte kapitlet inleds med ett förklarande: Därför uppmanar jag er.

Det som helgar vårt liv tillsammans och särskilt våra hem utgår från Guds kärlek i Kristus. Han ska vara vårt fokus. Utan honom kan vi inte göra något. Vår tids många olyckliga hem är vittnesbörd om hur människor gått andra vägar. De har glömt att be Jesus vara med eller helt kallt avvisat honom. De har egna tankar om hur de ska kunna skapa lyckliga hem och ett lyckligt samhälle. Men det blir allt annat när inte Jesus är med. Det får vi varje dag läsa om i tidningarna och höra i tevenyheterna.

Låt oss därför stava på Guds kärleksfulla råd:

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka.

Följ och dela!