Kommentera

Maktfaktor nr 1

Vem har mest makt i världen? USA:s eller Rysslands president? Eller Kinas?

Ingen av dem. För dem gäller det som Jesus sade inför Pilatus (Joh 19:11): Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. I bönsöndagens episteltext (Ef 3:13–21) skriver Paulus: Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Och vidare lite längre fram: Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran.

Denna kraft är inte långt ifrån oss. Kraftkanalen heter i Jesu namn. Jesus säger (Joh 16:23): Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Varför det? Så att er glädje blir fullkomlig.

Kanske går våra tankar nu till offren för terrordåden i Sri Lanka. Och till Nigeria, där hundratals kristna de senaste månaderna blivit offer för islamisternas hat. Var fanns deras makt? Hörde inte Gud deras böner om beskydd? Blev deras glädje fullkomlig när deras anhöriga sprängdes sönder i kyrkorna?

Eller varför verkar Gud inte höra en kristen mor som sörjer över att hennes barn gått ner sig i droger? Eller en arbetslös kristen som inte fått jobb trots många böner, och som känner livet meningslöst?

När vi grubblar över sådana frågor kan vi komma ihåg att de kristna förföljdes och led nöd redan under Paulus tid. Och inte minst Paulus själv, som skriver till efesierna:  Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er.

Och Jesus som i Getsemane bad att slippa det fruktansvärda lidande som väntade honom, han som var Gud själv, han bad: Far, ske inte min vilja, utan din

Sådan är de kristnas tillvaro i världen: mitt i lidande och nöd är de kungar. Men inte synligt, utan i tron. De regerar med Kristus i det himmelska fridsriket. De har del i den kraft som besegrat världen och som kommer att göra en ände på allt ont när Han uppenbaras. Särskilt påminns vi om hans allmakt när vi i nästa vecka firar Kristi himmelsfärds dag, att han for tillbaka till himlen och regerar till sin kyrkas bästa på Faderns högra sida. Han behåller makten, hur värld och djävul än rasar. Hans är äran i evigheternas evighet.

Bönen i Jesu namn griper tag i denna kraft. Den fullkomliga glädjen att vara den Allsmäktiges barn kan vi få snudda vid i små portioner – efter hans vilja och precis lagom mycket för att vi inte ska misströsta.

Vi flyr till dig, o, led oss på livets och fridens stig,
du lovat de svaga att stärka!
Så hjälp att vi då som svaga och små
din kraft i vår svaghet får märka!

(Lina Sandell)

Följ och dela!