Inlägg med etiketten ’bön’

9 objekt

Er Far vet!

av Ola Österbacka

Vilken lättnad! Vi behöver inte tjata. Vi behöver inte söka fina ord. Vår Far vet vad vi behöver innan vi ber honom om det. Så säger Jesus när han undervisar om bönen i sin bergspredikan (Matt 6:8). Han säger det i kontrast till hedningarna som ser de många rabblade orden som en garanti för bönhörelse. […]

Bön på passionssöndagen 2020

av Ola Österbacka

Käre himmelske Far! I dag får vi med profeten Daniel bekänna inför dig, att vi med våra ledare gjort illa och vikit av från dina bud. Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blygas. Herre, ge oss hopp och fräls oss från denna plåga som du har låtit drabba hela världen. Ge oss framför allt […]

Bön i nödtid, efter Dan 9:14–19

av Ola Österbacka

O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dem som förkunnat ditt Ord för […]

Trons brottning med Gud

av Ola Österbacka

Den andra söndagen i fastan har temat Den kämpande tron. En av texterna är Jakobs kamp med Gud vid Jabboks vadställe, strax innan han skulle möta Esau efter en lång tid i landsflykt (1 Mos 32). Där handlar det bokstavligen om en brottningsmatch med en mystisk man, som Jakob inte får veta namnet på även […]

Maktfaktor nr 1

av Ola Österbacka

Vem har mest makt i världen? USA:s eller Rysslands president? Eller Kinas? Ingen av dem. För dem gäller det som Jesus sade inför Pilatus (Joh 19:11): Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. I bönsöndagens episteltext (Ef 3:13–21) skriver Paulus: Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han […]

Bönsöndag

av Ola Österbacka

Den femte söndagen efter påsk har traditionellt bönen som tema. Bönen är ett svar på Guds nådeshandlande med oss, som vi upplevt så rikt under de senaste veckorna. Under påsktiden har vi mött den Uppståndne, följt honom när han uppmuntrat sina lärjungar och när han förberett dem inför deras kommande verksamhet under ledning av Den […]

Din medtjänare och broder

av Ola Österbacka

Vi närmar oss allt mer slutet av kyrkoåret. Det är dags för självrannsakan. Denna söndag frågar vi oss hur vi bemöter vår medmänniska, vår arbetskamrat och våra bröder och systrar i tron. Dagens evangelietext, Matt 18:15–22, innehåller den kända regel som ligger till grund för den process som har kallats kyrkotukt. Jesus ger klara anvisningar […]

Bönsöndagen: Hjärtats samtal med Gud

av Ola Österbacka

Inkommande söndag firar vi som bönsöndagen. Det är den femte söndagen efter påsk som har detta speciella tema. Att den infaller mot slutet av den glädjefyllda påsktiden vittnar om bönens plats i det kristna livet: bönen är ett svar på Guds nådeshandlande mot oss. För Jesu skull får vi komma fram inför Gud och kalla […]

Be i Jesu namn – en artikel om bönhörelse

av Øyvind Edvardsen

Lever Jesus upp till sina löften om bönhörelse? Även den starkaste kristen kan anfäktas av en sådan tvivel. När vi inte får det vi ber om – och vi verkligen önskar att få det – är det lätt att börja tvivla på om vi egentligen har förstått vår Frälsares löfte om bönen. En artikel om […]