Kommentera

Kärlekens källa och drivkraft

Den sjätte söndagen efter Trefaldighet (sjunde efter pingst) har temat Kärlekens lag. Evangelietexterna för alla tre årgångar är hämtade från Jesu bergspredikan, där Jesus skärper kraven på inträdet till himlen så att det blir klart att det är omöjligt för människor. Första årgångens text, som vi använder i år, börjar så här negativt (Matt 5:20): Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.

De skriftlärda och fariseerna ansåg att de gjorde allt det som lagen krävde. Men Jesus såg djupare. När han vid andra tillfällen talade till just dessa människor, som allt mer visade sig vara hans fiender, avslöjade han dem som hycklare. Deras inre var fullt av syndiga tankar och begärelser. Därför var de utestängda från Guds rike, hur mycket de än bemödade sig att göra de yttre gärningarna som lagen krävde.

Kärlekens lag, Guds lag, har ett helt annat perspektiv. Först klär den av oss allt vårt eget, förhoppningar, kraft, tillit till vårt eget kunnande. Sedan visar den oss hur Jesus har uppfyllt kärlekens lag till sista bokstaven och genom tron på honom räknat oss det till godo. I honom har vi en rättfärdighet som går långt över de skriftlärdas och fariseernas egen rättfärdighet. Därför har vi ett fast hopp om att få vara med Jesus i himmelriket den dag han kallar oss. Om detta har vi blivit undervisade under Herrens halvår. Nu lever vi i Kyrkans halvår och låter Jesus lära oss hur vi ska tillämpa hans kärlek i våra liv.

Det som Jesus har gjort fyller oss med kärlek till våra medmänniskor. Det gör att vi inte kan förbli i motsättningar och sedan ursäkta oss med att vi gör annat desto bättre. Vi lyssnar till Jesu kärleksfulla råd: Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. En kristen kan inte leva med oförsonlighet. Vi börjar också ge akt på hur vi använder våra ord, så att vi inte sårar genom vår tunga.

Det här får vi stava på dagligen. Vi misslyckas åter. Vi får åter vända oss till Herren och be om förlåtelse, liksom vi bekänner våra synder för varandra och förlåter varandra. Varje dag får vi be honom leda oss att leva enligt Kärlekens lag.

Bo med din Andes kraft, Herre, i mig,
att jag må varje dag leva för dig,
lindra vart hjärtas sår, söka de vilsna får,
göra varhelst jag går något för dig!

(S D Phelps / Erik Nyström; SH 439)

Följ och dela!