Kommentera

Livets viktigaste angelägenhet

”Att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus, är livets viktigaste angelägenhet.” Det lärde jag mig i katekesen när jag gick i skriftskolan för 55 år sedan. Det är en bra sammanfattning av söndagens tema: Det viktigaste i livet.

Evangelietexten för 18:e söndagen efter Trefaldighet (Matt 22:34–46) ingår i en serie berättelser om hur Jesus under den sista veckan före sitt lidande samtalar med judarna. Samtalet kunde tidvis vara mycket skarpt och rentav fientligt, eftersom judarnas andliga ledare redan hade beslutat sig för att Jesus måste dö. Jesus skrädde inte orden när han i senare går till rätta med de skriftlärda och fariseerna. 

Som så många andra gånger ville de laglärda ställa Jesus mot väggen. De var misstänksamma mot hans förhållande till lagen. Att hålla hela lagen var deras stolthet. Jesus tvekar inte att framhålla Guds heliga lag som den lagda grunden: det dubbla kärleksbudet. Men han går ett steg längre. Han nöjer sig inte med lagen, Guds heliga vilja, utan hör sig för om de förstår evangelium, uttrycket för Guds långmodiga kärlek: Vad tänker ni om Messias? Vems son är han?

Judarna svarade: Davids. Den utläggning som Jesus nu gjorde gjorde judarna tysta. De förstod inte att Messias inte bara var Davids son efter köttet utan Guds egen Son. Han var Davids son som sann människa och Guds Son som sann Gud. Judarna vägrade erkänna att den man som stod framför dem var Messias, den som skulle förverkliga det som Mose lag inte kunde åstadkomma. Han hade kommit till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom.

Så visar Jesus att vi behöver båda sidorna av uppenbarelsen: Guds heliga lag och evangeliet om Guds Son, uppenbarad i sin mänskliga gestalt. Hela Gamla testamentet – som Jesus kallar lagen och profeterna – vittnar tydligt att judarna inte klarat av att hålla Guds lag. Men tragiskt nog såg de inte att Gud sänt sin Son för att fullborda lagen i sin egen person och därmed bli deras och hela världens Frälsare.

Nu står han framför oss i sitt Ord, predikat av profeter och apostlar, och frågar: Vad tänker ni om Messias? Att veta svaret på den frågan är livets viktigaste angelägenhet.

Vad synes dig om Kristus? Vi fråga än en gång,
ty på den frågan hänger själva livet.
Är han ditt allt i alla, din enda, nya sång,
och är till liv ej annat namn dig givet,
då kan du svara stadigt, trots otrons spott och hån:
Jag tror att han är Kristus, den levande Guds Son,
som frälsat mig från evig död och våda.

(Lina Sandell)

Följ och dela!