Inlägg med etiketten ‘lag och evangelium’

3 objekt

Livets viktigaste angelägenhet

av Ola Österbacka

”Att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus, är livets viktigaste angelägenhet.” Det lärde jag mig i katekesen när jag gick i skriftskolan för 55 år sedan. Det är en bra sammanfattning av söndagens tema: Det viktigaste i livet. Evangelietexten för 18:e söndagen efter Trefaldighet (Matt 22:34–46) ingår i en serie berättelser om hur […]

Självprövning

av Ola Österbacka

Under många av söndagarna i Trefaldighetstiden möts vi av Guds lag, som talar om vårt ansvar och lydnad inför Guds bud. Lagen är en viktig del av Guds ord. I den lutherska trosläran brukar vi säga att lagen talar om oss och vad vi ska göra, medan evangelium talar om Gud och vad han har […]

Kärlekens lag

av Ola Österbacka

Mitt i högsommaren firar vi sjätte söndagen efter Trefaldighet med temat Kärlekens lag. Som temat säger handlar texterna om Guds heliga lag, som han har gett oss för att leda oss till frälsningen i Kristus och vägleda oss i vårt liv i tjänst för Gud och vår medmänniska. I evangelietexten från Matt 5:17–19 (och den […]