Kommentera

Dagen före

Vi firar många ”dagen före”. Vanligen talar vi om ”afton”, som julafton, nyårsafton, midsommarafton. En del av dessa dagar har blivit viktigare än själva festdagen. Många av våra helgdagar i kyrkoåret bär namnet ”dagen efter”, som de flesta söndagar i trefaldighetstiden och söndagarna efter trettondag och påsk. Men den söndag vi nu står i beråd att fira har det gamla namnet Söndagen före domsöndagen.

Vi väntar på brudgummens ankomst då dörrarna till den himmelska bröllopssalen ska öppnas. Ännu lever vi i tiden före. Om det är dagen före, eller månaden före, eller året före, vet vi inte.

Jesus beskriver den här tiden som när tio jungfrur väntade på brudgummen. Hur gick det med dem? De somnade. Alla. När de vaknade av ropet att brudgummen hade kommit var fem av dem beredda och fick gå in till festen. Fem var inte färdiga. De mötte en stängd dörr. Jag känner er inte, var brudgummens svar när de bultade på. Deras ”dagen före” byttes mot ”för sent”.

Det var en ytterst fatal situation. Det fanns ingen tid kvar att rusta sig, att göra sig beredd. Den saken borde de ha skött tidigare, medan det ännu var ”dagen före”.

Många upplever den här sanningen obehaglig. Man vill inte veta av någon delning i två hopar. Man vill inte kännas vid att någon ska hamna utanför. Man menar sig veta bättre än Han som är Sanningen. Den som talar allra klarast om den dubbla utgången och risken att hamna i den eviga elden är nämligen vår Frälsare och Herre. Därför bryr man sig inte heller om att varna för risken att bli utanför och förmana människor att göra sig redo medan det är tid.

Hur gör vi oss redo? Genom att lyssna till budskapet om Frälsaren och tro på honom som gav sitt liv för oss, och som levde ett heligt liv som han tillräknar var och en som är döpt och tror på honom.

Ännu är det ”dagen före”. Vi vet inte hur länge. Skynda dig att lära dig känna Jesus medan det ännu är ”dagen före”!

Innanför eller utanför bröllopssalen en gång,
innanför eller utanför evigheten så lång?
Innanför eller utanför, lyss till min frågande sång.
Innanför eller utanför, var skall du stå en gång?

(Oscar Halloff)

Följ och dela!