Kommentera

Julens evangelium går ut i världen

Det ljus som lyste över Betlehems ängar när änglakören sjöng på julmorgonen skulle inte bara lysa över herdarna. Den gamle Simeon vittnade om att det skulle uppenbaras för hedningarna. Ljuset från stjärnan ledde österns vise män till Jesusbarnet. Detta ljus är temat för julens sista stora högtid, som vi kallar trettondagen eller trettondedag jul: Jesus, världens ljus.

Trettondagen innebär samtidigt en övergång från jultiden till trettondagstiden, som är den tredje delen av julkretsen. Trettondagstiden beskriver hur evangeliet om Jesus sprider ljuset i världen med start i de vise männens möte med Jesus och genom olika händelser där Jesus visar evangeliets kraft. Med en kort utvikning till jultemat på kyndelsmässodagen kommer vi sedan under förfastan att börja ladda upp för kyrkoårets höjdpunkt. Trettondagstidens totalt sex söndagar förekommer inte varje år, efter de två första, eftersom tiden förkortas beroende på när påsken infaller.

Vi har nyss firat nyår. Nyårsdagen infaller åtta dagar efter jul. Också den dagen har sin särskilda händelse: Jesu omskärelse. Då fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv (Luk 2:21). Namnet betyder Frälsaren. Han skulle i allt gå in under lagen för att friköpa oss som stod under lagen (Gal 4:4).

I år firar vi andra söndagen efter jul dagen före trettondagen. Då är Guds hus, Herrens tempel, i centrum. Huvudtexten är berättelsen om Jesus som tolvåring i templet. Den andra årgångens evangelium framställer Jesus som lärare i templet, han som har sin kunskap från sin eviga tillvaro som Guds Son. Det finns också en överförd betydelse i temat. Guds helgedom betecknar dels Jesus själv, det heliga templet som han byggde upp på tre dagar efter sin död, dels också Kristi kropp, Kyrkan, som kallas ett andligt hus och Guds eget folk (1 Pet 2:5,9). I en av texterna säger Jesus: Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.

I allt detta är Ordet i centrum: Ordet som var hos Gud, Ordet som är Gud och som blev kött. Han bor ibland oss och kallar oss till Guds hus för att glädjas tillsammans. Där ger han oss den kraft som vi behöver som hans vittnen att vara med och sprida evangeliet i världen.

Må din sannings ljus, det klara,
över världen spridas ut,
att en tallös mänskoskara
finner frid i dig till slut
och som Österns visa män
ser din väg till himmelen.

(E Lönnroth, O Ahlström, psb 46)

Följ och dela!