Kommentera

Bön på passionssöndagen 2020

Käre himmelske Far! I dag får vi med profeten Daniel bekänna inför dig, att vi med våra ledare gjort illa och vikit av från dina bud. Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blygas. Herre, ge oss hopp och fräls oss från denna plåga som du har låtit drabba hela världen. Ge oss framför allt den trygghet som vilar i din Sons blod och sår och i det fridsförbund som aldrig kan vackla. Låt vårt folk se hur illa vi har gjort när vi förkastat hörnstenen, och låt oss vända om och falla ner inför dig medan det är tid. Ge oss en hunger och törst efter ditt Ord så att vi kan lära oss hur vi blir levande stenar i ditt tempelbygge.

Välsigna vårt lands president, vår regering och riksdag och dem som fattar beslut i EU. Ge dem vishet att se vad som är bäst för vårt folk. Ge dem krafter och hälsa så att de orkar med sina tunga uppgifter i denna svåra tid.

Välsigna vår församling, dess medarbetare och styrelse, och de kyrkor vi har gemenskap med. Led alla strävanden efter en rätt gemenskap mellan kristna.

Käre Jesus, du som lyssnade på alla som var i nöd och botade alla, kom till dem som lider under sjukdom och nöd. Trösta alla som går med oro för vad som ska komma. Var med alla gamla, med alla dem som är på intensivvård och dör utan att kunna få tröst av sina nära och kära. Trösta dem du med vissheten om att du har tagit bort alla våra synder och att vi får vila i det som du gjort för oss. Trösta alla anhöriga som inte får besöka sina kära och hålla dem vid handen. Ge krafter åt alla som sköter sjuk- och hälsovården så att de orkar med sina tunga uppgifter. Var med dem som är satta att upprätthålla ordningen i vårt samhälle så att inte oroligheter uppstår.

Var med alla skolelever och studerande och ge dem iver att genomföra sina distansstudier. Ge lärarna krafter och vishet att leda dem.

Ge oss frid i vissheten om att de sjukdomar som vi lider av i kroppen inte är till döds i andligt avseende. Påminn oss att den som tror på dig aldrig någonsin ska dö utan ska få vara med dig för evigt den dag du kommer för att hämta oss. Hjälp oss att alltid leva i dopets välsignelse, där du en gång klädde oss i din rättfärdighet, och hjälp oss leva så att vi är värdiga det kristna namnet du gett oss. Lär oss att i allt se på dig.

Hör oss när vi ber så som vår Jesus har lärt oss:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, så som i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd ge oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder, så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen.

Följ och dela!