Kommentera

Sion, möt din kung!

Vi möter namnet Sion i flera av texterna för första söndagen i advent och ofta i psalmtexter. En av de mest kända texterna finns i Sakarja 9:9: Fröjda dig stort, dotter Sion! Jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Sion var från början namnet på en kulle sydväst om tempelberget i Jerusalem, men har efter hand fått beteckna Jerusalem och även hela Israel. Dotter Sion är alltså ett namn på Guds folk. I Nya testamentet används namnet för Kristi kyrka. I Hebr 12:22 står Sions berg som namn på den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Det är en motpol till Sinai berg som skakades inför Guds uppenbarelse i eld och töcken, och när han talade så starkt att folket bad att få slippa höra mera. Sions berg är av ett annat slag. Det är ett rike som inte kan skakas.

Nu kommer kungen till detta rike för att genomföra sin frälsningsgärning, där han ska segra över djävulen och öppna vägen till den himmelska festen. När vi inleder det nya kyrkoåret hälsar vi honom välkommen på ett annorlunda sätt än när vi tar emot statsmän: vi hyllar honom som kung, men inte som en jordisk kung, utan vi hyllar honom på hans lidandes väg. Hosiannasången är egentligen en bön om frälsning.

Advent är en botens och beredelsens tid i tecknet av kungens ankomst. Ännu firar vi inte jul. Julen börjar på julnatten med det stora undret när Gud blev människa. Under adventstiden är Johannes Döparen den som representerar beredelsen, att göra vägarna jämna för kungen. Han ger oss den rätta inriktningen på vårt adventsfirande: Se, Guds lamm, som tar bort världens synder! Därför är kärnan i budskapet: Röj väg för Jesus!

Ett välsignat nytt kyrkoår!

O du som Sion vårdar,
sänd över oss din Ande ned.
I dina helga gårdar
oss till din ankomst själv bered!

(P Nilsson)


Veckans bön

Käre Frälsare! Hjälp mig att ta emot dig med samma ödmjuka sinne som du kom till vår jord. Låt mig inte dras bort från dig i jakt efter jordiska skatter och jordisk ära. Var med oss alla i hem och församling och med våra medkristna som inte kan samlas till gudstjänst i denna onda tid. Herre, förbarma dig! Amen.

Följ och dela!