Kommentera

När kommer Guds rike?

På söndag firar Finland att det gått 103 år sedan landet förklarades självständigt.

Under det gamla kyrkoårets sista veckor riktade vi uppmärksamheten mot Jesu återkomst i härlighet. Den andra söndagen i advent ger oss ett perspektiv som påminner om det som Gamla testamentets profeter såg. De såg Messias ankomst vid horisonten, långt borta, men samtidigt såg de också hans ankomst till dom. Dessa båda kunde för profetens ögon smälta samman till en enda händelse, för när Messias kom inträdde den yttersta tiden.

När Johannes Döparen trädde fram förkunnade han: Omvänd er! Himmelriket är nära (Matt 3:2). Och Jesus förkunnade samma sak när han inledde sin offentliga verksamhet. Profeternas väntan på Messias hade nu nått sitt slut. När fariseerna frågade Jesus om Guds rikes ankomst fick de veta att Guds rike var mitt ibland dem.

Detta rike har kommit också till oss. Vi har hört Ordet om Guds nåd och frälsning. Också vi förmanas till omvändelse och att rikta vår blick på Jesus. Riket har förkunnats för oss genom profeternas och apostlarnas vittnesbörd om den eviga rättfärdighet som har uppenbarats genom den slutliga försoning för synden som Jesus verkställde i sin kropp på korset. Och vi säger med Martin Luther i Lilla katekesen (om nattvardens välsignelser): Där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet. Han svarar också klart på frågan hur Guds rike kommer (andra bönen): Guds rike kommer när vår himmelske Fader ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och för evigt i himlen.

Den som i tron äger liv och salighet befinner sig redan i Guds rike, som är fördolt för världen. Genom nådemedlen, evangeliet och sakramenten, skapas tron tack vare den Helige Andes verksamhet. Den som tillhör detta rike lever i väntan på den dag när Jesus slutligen kommer tillbaka för att göra sitt rike synligt. Då ska svaghet, brist och lidande bytas i en evig glädje. Låt oss inte ge upp, trots hårda tider, utan vänta i tålamod på Herrens tillkommelse, även om han dröjer!

Jesus från Nasaret går här fram
än som i gången tid,
löser ut vanmakt, ur synd och skam,
skänker sin kraft och frid:
himmelriket är nära.

(A Frostensson)


Veckans bön

Käre Frälsare! Tiden som vi nu upplever mörknar allt mer, precis som det var när du beredde dig för den tunga Golgatavandringen. Var med mig på vägen som du har lovat. Hjälp mig att hålla mig nära dig och ge mig den kraft och frid jag behöver för att orka vidare. I ditt eget namn, amen.

Följ och dela!