Inlägg med etiketten ‘omvändelse’

4 objekt

Förlorad men återfunnen

av Ola Österbacka

De avslutande orden i söndagens evangelietext beskriver temat för den tredje söndagen efter Trefaldighet (den fjärde efter pingst): Guds förekommande nåd. Vilket härligt ämne! Under denna tid i kyrkoåret, som till stor del handlar om hur vi fostras som Jesu lärjungar, påminns vi åter om var själva startpunkten finns: inte hos oss, utan i Guds stora […]

Omvändelse eller förhärdelse

av Ola Österbacka

Den tionde söndagen efter Trefaldighet har temat Besökelsetider. De allvarliga texterna kallar till omvändelse. I evangelietexten förebrår Jesus de städer där han hade gjort så många kraftgärningar för att de inte omvänt sig. GT-texten påminner om hur Abraham bad för Sodom där hans brorson Lot med familj levde i svåra prövningar på grund av den […]

Herrens vägröjare

av Ola Österbacka

Adventstiden är på sätt och vis en återspegling av Gamla testamentets tid. Då väntade man på Messias, han som skulle befria Guds folk från romarnas förtryck och återupprätta Davids kungavälde. Det var så man tänkte sig Frälsarens uppgift. Det var en felaktig förhoppning, för Jesus skulle inte vara en jordisk kung. Det finns ett långtidsperspektiv […]

Tredje advent, Herrens vägröjare

av Ola Österbacka

Vi är nu mitt inne i adventstiden, den tid då vi bereder oss för Herrens ankomst: ”Red dig att taga Guds Son emot.” Den här söndagen gör vi det med hjälp av Herrens budbärare, Johannes Döparen, som likt de profeter som Gud sände under Gamla testamentets tid skulle bereda vägen för Herren. Från Malaki, som […]