Kommentera

Demoniska attacker

När Jesus trädde fram med sin mäktiga undervisning och sina kraftgärningar mobiliserade djävulen upp sina skaror till strid mot honom. Han hade inte lyckats fresta honom till synd, men han sökte varje tillfälle att bekämpa hans verksamhet. Den kommande söndagen, den tredje söndagen i fastan, lyfter fram händelser när onda andar bokstavligen rasar mot Jesus.

I Luk 4:31–37 beskrivs en händelse där Jesus visar sin makt över demonerna. Han talar till en ond ande som tagit kommandot över en stackars människa på ett fysiskt sätt. Denna onda ande visar sig känna Jesus bättre än hans grannar hade gjort när han besökte sin hemstad Nasaret. ”Jag vet vem du är: Guds Helige!” Med sina befallande ord avväpnar Jesus honom.

Hos oss är det inte vanligt med sådan fysisk besättelse. Men vi ska ändå inte förneka de onda andarnas existens eller underskatta dem. Paulus beskriver dem i Ef 6:12 med orden furstar, makter, världshärskare här i mörkret och som ondskans andemakter i himlarymderna. Det visar hur stor makt dessa andar har.

Huvudsyftet med demonernas verksamhet är att förleda oss till otro, att få oss bort från Jesus. De försöker förvända Guds ord, så som ormen gjorde i paradiset och så som djävulen frestade Jesus i öknen. De ringaktar Bibeln och skapar tvivel på den. Sådana andar finns det alltför gott om ibland oss. Genom att slå in kilar mellan Jesus och hans Ord försöker de föra oss bort från det beskydd som Jesus ger de sina. Vi hör deras försåtliga viskande: ”Har Gud verkligen sagt?”

Gentemot dessa attacker har Gud försett oss med en vapenrustning. Den ska vi inte glömma att ta på oss var dag. Vi ska inte gå omkring vapenlösa i dessa onda tider. Vi behöver klä oss i Guds Ord, vi behöver äta det som vi äter dagliga måltider. För kraften i striden finns inte hos oss själva. Makten äger Jesus, som vunnit seger över djävulen både genom sin lydnad och genom sin oskyldiga död för oss på korset. Och om några få veckor ska vi åter få triumfera med honom och med hans kyrka när vi firar segern i hans uppståndelse.

Vårt beskydd, vår tillflykt var
mot Satans våld och snara,
vänd bort all själafara,
oss i din tro bevara.

(M Luther)

Följ och dela!