Läs hela Bibeln på ett år!

I samarbete med LBK har vi gjort ett förslag till bibelläsning under ett års tid. På grund av utrymmet ingår ingen bibelläsningsplan i vår bibelkalender för 2024, utan den fås separat, med ett halvår åt gången. Den plan vi erbjuder presenteras av Bibelsällskapet, som på sin webbplats erbjuder flera olika...

Fortsätt att läsa

Demoniska attacker

När Jesus trädde fram med sin mäktiga undervisning och sina kraftgärningar mobiliserade djävulen upp sina skaror till strid mot honom. Han hade inte lyckats fresta honom till synd, men han sökte varje tillfälle att bekämpa hans verksamhet. Den kommande söndagen, den tredje söndagen i fastan, lyfter fram händelser när onda andar...

Fortsätt att läsa