Kommentera

Herre, lär oss att be

Jesus var en flitig bedjare. Ibland gick han ensam upp på ett berg där han kunde vara tillsammans med sin Far under natten. Efter ett sådant bönepass bad hans lärjungar att han skulle lära dem be, så som också Johannes lärjungar hade lärt sina lärjungar (Luk 11). Då lärde Jesus dem den bön, som alltid varit den kristna kyrkans huvudbön.

Jesus nöjer sig inte med att ge lärjungarna en bön att lära sig. Han inskärper också att de ska vara flitiga, rentav djärva i sin bön. Det gör han genom att berätta en märklig liknelse om en som är närapå oförskämd mot en granne. Mitt i natten ber han grannen att få låna tre bröd för en vägfarandes räkning, och han låter sig inte avskräckas av att grannen påpekar den sena tidpunkten.

Jesus ger oss många härliga löften om bönhörelse. Jakob påpekar också i sitt brev (Jak 5:16) att den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Men samme Jakob ger också en varning (4:3): Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det på era njutningar. Det är därför som Jesus säger att vi ska be i hans namn. Ingen av oss är rättfärdig i sig själv, så att han skulle kunna kräva att få det han ber om. Men tack vare Jesus, genom tron klädda i hans rättfärdighet, har vi rätt att gå till vår himmelske Far med alla våra önskningar. Och han inskärper att vi ska ha full tillit till att vår Far också vill ge oss det vi ber om i Jesu namn.

Men så har vi frågan varför vi inte alltid får det vi ber om. Ett svar gavs redan av Jakob: vi ska inte vänta oss att vi ska få allt vi önskar för att tillfredsställa våra själviska begär. Ett annat svar ger Jesus i avslutningen på sin liknelse: Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?

När vi ber om frälsning, Andens främsta gåva, för vår familj eller våra vänner, då kan vi vara övertygade om att det är enligt Guds vilja. Men i övriga frågor får vi alltid ödmjuka oss, som Jesus gjorde i sin kamp i Getsemane, och be: Om du vill – men ske inte min vilja, utan din.

Allt vad ni ber mig, så säger Jesus,
allt vad ni ber om uti mitt namn,
det skall jag göra, på det att Fadern
må prisad bliva i Sonen blott.

(Okänd författare)

Följ och dela!