Kommentera

Munnens frukt

33 Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. 36 Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. 37 Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas” (Matteus 12:33–37).

I sammanhanget har fariseerna påstått att Jesus driver ut de onda andarna genom Satan. Jesus svarar dem att människorna ska få förlåtelse för alla synder förutom hädelse mot den helige Ande. Det är just den synden fariseerna gör sig skyldiga till i den här situationen. Jesus konstaterar att antingen är ett träd gott och därmed dess frukt god, eller så är det dåligt och dess frukt därmed dålig. Med frukt avses här en människas gärningar, goda och onda. Jesus förklarar att man på frukten känner igen trädet. Antingen är trädet gott och frukten god eller trädet dåligt och frukten dålig. En människa kan säga sig vara kristen men motsäga den bekännelsen genom ett okristet leverne. Det gäller nämligen om de kristna att de har ”korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär” (Gal 5:24). En kristen låter inte sina onda begär komma till utlopp, utan kväver dem i deras linda. Den som ger sina syndiga begär fritt spelrum är inte kristen.

Jesus tillämpar sedan på ett särskilt område grundregeln om att man av frukten känner trädet. Det är vad en människa säger. Här kan man också tillfoga vad hon skriver (exempelvis på sociala medier). Fariseerna var otroende. Därför förde deras syndiga natur kommandot hos dem. Av den anledningen säger Jesus: Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Och han fastställer: Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. De ting som får rum i en människas tankar och inre är också de ting hon kommer att tala om.

Jesus lyfter i anslutning till det fram: ”En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont.” En kristen, en som tror på Jesus, funderar över vad som kommer över hans eller hennes läppar (eller penna eller tangentbord). Han eller hon tar fram det som är gott; smädar och förolämpar alltså inte, far inte med förtal eller lögner, begår inte mened, svär inte m.m. Allra minst kallar en kristen Guds verk för Satans, såsom fariseerna gjorde.

Jesus säger vidare: ”Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas.” Onyttiga ord handlar inte om att någon i sin kommunikation ska försöka använda så få ord som möjligt. Det syftar på den dåliga frukt som kommer antingen ur munnen eller i skrift. All vår dåliga frukt kommer att förevisas oss på domens dag. Resultatet blir att vi fälls. Faktum är att vi kommer att få en fällande dom också för all den dåliga frukt vi producerat på andra livsområden.

Tänk på vad som kommer ur din mun! Men tänk också på Jesus som tog ditt straff på sig. På grund av vad han gjorde är du frikänd redan nu och på domens dag. Det får du lita på!

Jesper Hansen

 

Följ och dela!