Kommentera

De onda och de goda

I många filmer, spel och böcker är huvudtemat kampen mellan de goda och de onda. Iakttagaren vill inte stå på den onda sidan. Inte heller vill vi vara på de ondas sida på den sista dagen när Jesus enligt sitt eget ord ska komma för att skilja människorna från varandra, så som en herde skiljer fåren från getterna. Domsöndagen ger oss en allvarlig tankeställare: vilken sida är du på?

I Matt 13:47-50 beskriver Jesus domens dag med hjälp av en liknelse. Han talar om ett nät som kastas i sjön och fångar fiskar av alla slag. Så som man kastar de dåliga och tar vara på de goda fiskarna ska änglarna vid tidens slut skilja de onda från de rättfärdiga. De onda ska få sitt straff i en brinnande ugn. Där vill vi inte vara med, eller hur? Hurdana ska vi då vara för att klassas som goda på den dagen? När vi  granskar oss själva ser vi mycket som verkligen inte är gott. Nej, vi är syndare, och därmed onda.

Uppdelningen har börjat tidigare. När Jesus uttalar sin dom har han redan delat in människorna. Många gånger förklarar han grunderna för denna indelning. Ett sådant ställe finns i Joh 3:18: ”Den som tror honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” Likaså i sista versen i samma kapitel: ”Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Jesus använder ordet ”lyder” i samma betydelse som att tro på honom, att lyssna till hans ord och ta emot den frälsning han har berett oss genom sitt fullkomliga liv och sin oskyldiga död. Därför säger han enligt Joh 5:24: ”Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.

I oss själva är vi alla onda. Vi är utan hopp, ifall domen sker med hänsyn till vår klokhet eller våra osjälviska gärningar. Den som förkastar honom har bara sina egna fläckiga kläder att hänvisa till och blir dömd. Men den som i dopet blivit klädd i Jesu Kristi rättfärdighet och som i tro behåller den som sin egen har del i den fullkomliga godheten som täcker över alla brister. Hans gärningar är genom Jesus lika fullkomliga som om de är gjorda av honom själv. Därför kan du vara trygg: Hans fullkomliga godhet räcker till också för dig!

Min rättfärdighet är Jesus,
han blev gjord till synd för mig.
Allting annat utom honom
är fördömligt uti sig.
Vad jag är och har ej gäller
inför Gud i minsta mån,
ty ett gott behag han finner
endast i sin käre Son.

(L Sandell)

Följ och dela!