Kommentera

Bön för Ukraina

Den här bönen har utsänts per e-post från planeringskommittén i vår gemenskap CELC och har som särskilt objekt medlemmarna i vår systerkyrka – Ukrainas Lutherska kyrka. Bilden är från en gudstjänst 2016 i Uppståndelsens lutherska församling i Kiev med biskop Vyacheslav Horpynchuk.

Barmhärtige himmelske Far!

Du har sagt oss att det kommer att vara krig i denna värld ända till tidens slut på grund av att mänsklighetens synd leder till splittring, hat och brutalitet.

Ändå vet vi att du har full kontroll över allt i denna värld, och du manar oss att be för alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.

Dessa dagar lägger vi fram för dig Ukrainas folk, särskilt våra bröder och systrar i Ukrainas Lutherska kyrka och gåvan du gett genom Livets ämbete, då kriget har kommit till deras land.

Vi ber dig att i din barmhärtighet begränsa förstörelserna och förlusten av liv i denna konflikt och att snabbt återställa fred, om det är din vilja.

För våra bröder och systrar i Ukrainas Lutherska kyrka ber vi dig beskydda deras liv, och att du fortsätter att förse dem med vad de behöver dag för dag genom krigets förstörelse och prövningar.

Främst ber vi att du ska bevara våra bröder och systrar starka i tron under denna ångestfyllda tid. Låt dem få dela löftena i ditt Ord med varandra öga mot öga eller via nätet, och ge dem tröst i de goda nyheterna om syndernas förlåtelse och frälsningen i Jesus Kristus genom ditt Ord och dina sakrament.

Ge också våra bröder och systrar möjligheter att dela evangeliets hopp med andra runt omkring dem som ännu inte känner Kristus. Använd denna katastrof för att utbreda evangeliet och främja din kyrkas verksamhet.

Vi ber i vår Frälsares Jesu namn, i förlitan på att du älskar oss för hans skull. Amen.

Följ och dela!