Kommentera

Den fördolda härligheten

Kristi förklarings dag handlar om Kristi härlighet. Det gamla ordet ”förklara” hör samman med ”klar” och ”klarna”, som vi säger när himlen klarnar efter regn. På det höga berget fick tre jordiska vittnen tillsammans med två himmelska vittnen se Jesus i ett förklarat ljus, där hans ansikte strålade som solen och hans kläder var vitare än någon tygberedare kunde bleka några kläder. De hörde ett himmelskt budskap: ”Han är min älskade Son. Lyssna till honom!”

Kristi sanna, gudomliga härlighet uppenbarades för en kort stund. Men när den starka upplevelsen tog slut var det dags att återvända till vardagen och möta de djävulska attackerna. Jesus fick förklara för sina lärjungar att det inte var tid att avslöja hans härlighet för människorna. De skulle tiga om vad de hade sett. I stället berättade han för dem att Människosonen måste lida mycket och bli föraktad.

När Jesus hängde på korset såg man ingen härlighet. Ja, utom en av rövarna som var korsfäst med honom. Han såg den, och fick löfte att dela hans härlighet redan samma dag. Och officeren som ledde avrättningen såg den efter att Jesus hade gett upp andan. 

När pingsten kom och Anden lärt lärjungarna sanningen om Jesus, och när han hade utrustat dem med kraft, då predikade de om den Uppståndnes härlighet. Då fanns ingen hemlighet längre. Då skulle profeternas fördolda budskap bli uppenbart. Måtte vi lyssna till Jesus, när han uppenbarar sin härlighet i Ordet, och så vara beredda när han på den sista dagen uppenbarar den för alla människor.

O Herre Jesus, öppna du mitt öga,
och låt mig se dig i din smärtas skrud!
Ty, Herre, ännu fattar jag så föga
utav din kärlek till din köpta brud.
O, låt mig se dig krönt med törnekrona,
föraktad, plågad, sargad, blödande!
O, låt mig se dig, där du går att sona
all världens synd, min käre Frälsare!

(A Sjöblom)

Följ och dela!