Kommentera

Fri att tjäna

”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria.” Vilken frihet då? Bakgrunden finns i Galaterbrevets fjärde kapitel, där aposteln Paulus beskriver två kvinnor som symboler för två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri. Kvinnan som står för detta förbund är Hagar, modern till Ismael, arabernas stamfar. Men det slaveri som Paulus avser är överraskande nog det judiska slaveriet under strikta stadgar, alltså dem som förespråkar Mose lag som frälsningsväg.

I den kommande söndagens evangelietext från Lukas 14 möter Jesus detta slaveri i form av fariséernas nit för sabbatsbudet. När Jesus en sabbat är bjuden till måltid hos en farisé står en sjuk man framför honom, och fariséerna vaktar på honom för att se om han kommer att överträda sabbatsbudet. Enligt deras mening skulle han inte få bota någon på sabbaten, eftersom det räknades som arbete. Men Jesus botar honom och näpser fariséerna.

Galaterbrevet tar starkt fram den frihet vi har från slaveri under Mose lag – eller vilka krav som än ställs på vår levnad som villkor för att få vara Guds barn. Paulus skriver att den som håller sig till laggärningar är under förbannelse (Gal 3:10). Han visar i stället på den frihet som representeras av den andra kvinnan, Sara, som inte kunde föda barn efter mänskligt synsätt men som fick en son i kraft av löftet, Guds Ord. Hon är symbolen för vår moder, ”det himmelska Jerusalem”. Så är vi genom Kristus fria från slaveriet under lagens krav. Till den friheten har Kristus gjort oss fria.

Men låt oss lyssna till ännu ett ord från Galaterbrevet: ”Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek” (Gal 5:13). Ett konkret råd hur vi ska verkställa den tjänsten ger Jesus oss i fortsättningen av texten från Luk 14. Han talar där om frihet från äregirighet och stolthet. Ett ödmjukt sinnelag lyfts fram som ideal för en rätt tjänst i Guds rike. Med Martin Luthers ord: ”En kristen människa är allas tjänstvillige tjänare och alla underdånig.”

Modellen för denna frihet är Jesus, som hade makt att utöva all tänkbar frihet, men som avstod för att bli vår tjänare, ända intill döden på korset. Som han själv säger (Mark 10:45): ”Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Må jag inte leva själviskhetens liv!
Andens lag, o Herre, i mitt hjärta skriv!
Ge mig mod att tjäna mina bröder här,
fröjda något hjärta som i mörker är.

(L Sandell)


Bön: Käre himmelske Far! Tack för att du sände din Son Jesus för att friköpa oss från slaveriet under synden, döden och djävulen. Lär mig att återspegla något av hans kärlek till mina medmänniskor. I Jesu namn. Amen.

Följ och dela!