Kommentera

Tålmodig väntan – på att något sker plötsligt

Rubriken uttrycker en paradox – en skenbar motsägelse, som så ofta i Bibelns värld. Söndagen före domsöndagen är väntans dag. Tålamodets dag. Varför dröjer brudgummen, som skulle komma och öppna dörren till fest? Det är rentav så långsamt att brudtärnorna somnar. 

Men när det sker, då sker det så plötsligt att tiden inte längre medger några förberedelser. Det som inte är gjort då, kommer aldrig att bli gjort. De stackars oförståndiga brudtärnorna, som försöker göra sina förberedelser när de nås av budet om att brudgummen anländer, märker att dörren är stängd. Och det hårda beskedet slår till med kraft: ”Jag känner er inte.”

Aposteln Petrus förklarar varför Herren dröjer (2 Pet 3:9): ”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.” Det svaret har den kristna kyrkan fått nöja sig med i två tusen år, när den undrat varför det dröjer så länge. Han har tålamod. Många av oss skulle nog ha varit beredda att klippa till mycket snabbare, när vreden över terror och obeskrivbara grymheter från krigets värld når oss. Men Herren har tålamod. Han vill ge tid att omvända sig.

Den tid vi har på oss är tillräcklig för att vi ska omvända oss. Ingen ska på domens dag anklaga Gud för att ha gett oss för lite tid. Han har sänt sina profeter och apostlar som predikat till oss om hur viktigt det är att använda den dag som heter ”i dag” för att lyssna och tro. ”Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet” (1 Joh 5:12).

Enligt människors sätt skulle man vänta sig att Herren kungör några veckor eller åtminstone dagar i förväg när han kommer. Då skulle det bli en redig tid att förbereda och göra räkenskaperna klara. Men det samstämmiga budskapet i Skriften lyder: ”Herrens dag kommer som en tjuv.” Ingen ska veta dagen eller stunden.

Just därför säger helgens texter att det är så viktigt att ständigt vara beredd. Var beredd på att vänta länge! Men var beredd på att han kommer när som helst. Var beredd på att han kommer plötsligt!

Må vi alla äga olja uti våra lampor då,
att vi får, när Jesus kommer,
in i bröllopssalen gå.
(J A Hultman)

Följ och dela!