Kommentera

Omvändelse och tro

Under advent bereder vi oss att möta Herren. Adventstidens profet var Johannes Döparen, som beredde vägen för Jesus Kristus. Han skulle komma till sin uppgift att sona världens synder. För oss är det förfluten tid: Han kom. Nu påminns vi om att han ska komma tillbaka en dag, synligt och med makt. Inför detta manas vi att bereda oss. Vi påminns särskilt om det av det gamla temat för den andra söndagen i advent: Bida tåligt Herrens tillkommelse!

Men han kommer också i dag till oss. Han kommer genom Ordet som ljuder i hans kyrka. Hans budskap är lika aktuellt som det var när han inledde sin verksamhet med sin korta predikan (Mark 1:15): Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!

När vi föds till världen är vi bortvända från Gud, eller som Paulus uttrycker det i Rom 8:7: Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Vi vill inte det som Gud vill. Vi behöver vända om, så att vi lyssnar till och tror vad Ordet säger oss. När Johannes Döparen predikade slogs människorna av ånger. De kom till honom och frågade: Vad ska vi göra? Han gav dem råd, men framför allt döpte han dem till syndernas förlåtelse. Han lärde dem att Jesus var Guds Lamm, som tar bort världens synd. Och han vittnade om honom att han är Guds Son. Så beredde han vägen för Honom.

Jesus själv predikade på samma sätt när han började sin offentliga verksamhet. Han var den som kom med Guds rike till dem. Lyssnarna skulle vända om och lära känna honom. Genom att se på honom väcktes tron att han var Messias, Guds Son, och genom tron fick de liv och blev hans lärjungar.

Vi, som lever självupptagna med fokus på våra liv och vad vi uträttar, behöver också omvändas. Sök först Guds rike! Lär känna Jesus! Han är nära oss i sitt Ord. Genom att lyssna till honom och lära känna honom får vi tron: en fast tillförsikt om nåd och förlåtelse som ger trygghet inför framtid och dom. I hans Ord får vi också en rätt beredelse inför den kommande högtiden, då vi begrundar det stora undret att Gud blev människa för att frälsa oss från synd, död och helvete.

Öppna ditt hjärta i bön och bot,
upplåt vart hemligt rum.
Red dig att taga Guds Son emot,
tro evangelium:
himmelriket är nära.
(A Frostenson)

Följ och dela!