Kommentera

Hjälp Ukraina!

Av kamreren i den lutherska kyrkan i Ukraina, Olena Dereveska, har vi fått aktuell information om hur läget är för de kristna i Ukraina. Texten nedan har förmedlats av Lutherska Bekännelsekyrkan.

Vi har fortfarande missil- och drönarlarm, ryssarna beskjuter elektriska anläggningar och ledningar, men träffar hus också. Vissa människor skadas då och då, och tyvärr har även i Kiev några människor dödats sedan oktober av dessa missiler och drönare.

Vi lider alla (eller det är bättre att säga att vi har enorma besvär) med strömavbrott. Eftersom Kiev är en stor stad (stad med flera miljoner invånare), är våra hus flervåningshus (jag bor till exempel på 21:a våningen), så det finns ingen gasspis, bara elspis, och vattenpumparna behöver elektricitet för att ta vatten så högt upp.

Det är därför när det inte finns någon el, det finns inget ljus, inga varma måltider, inget vatten, och personligen har jag turen att ha värme, eftersom vårt system på något sätt tillåter det, men många människor har ingen värme i sina hus också.

Så förutom mat och mediciner måste folk köpa generatorer, växelriktare, ljus, LED-lampor med batterier, plasthinkar för vatten, turistgasbrännare och små gasballonger för matlagning (och de senare exploderar ibland i lägenheterna).

Vi har nu en direktkanal till att överföra pengar till väl behövande bröder och systrar i tron. Ska vi inte öppna våra plånböcker?

Styrelsen för S:t Johannes evangelisk-lutherska församling har beslutat om ett upprop för att stöda våra trossyskon i Ukraina. Sänd din gåva via vårt bankkonto IBAN FI46 3131 1002 2560 83 med referens 6004 eller via MobilePay 18161  med anteckningen Ukraina julen 2022. Vi kommer genast efter jul att sända de insamlade medlen oavkortade till kyrkans konto i något av Ukrainas grannländer. Tack för din gåva!

Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. … Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk (2 Kor 8:9; 9:8).


Bilden är hämtad från Roger Neumanns Facebookinlägg. Han är WELS’ kontaktperson för Ukraina.

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling r f har 14.05.2019 (RA/2019/430) beviljats tillstånd av polisinrättningen i Österbotten att under tiden 01.07.2019–30.6.2024 anordna insamling inom Österbottens polisinrättnings område för 1) avlöning av två pastorer på deltid, 2) hyror för samlingsutrymmen, 3) litteraturmission och 4) stöd till mission i Bulgarien, vid behov även för diakoni. Insamlade medel används kontinuerligt under insamlingstiden.
Följ och dela!