Inlägg med etiketten ’nöd’

1 objekt

Bön i nödtid, efter Dan 9:14–19

av Ola Österbacka

O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dem som förkunnat ditt Ord för […]