Kommentera

Bevara dem från det onda

När ungdomarna lämnar hemmet går mor och far ofta med oroliga tankar. Hur ska det gå? Världen är så ond. Det finns så många faror som de unga kan råka ut för. Jesus upplevde något av samma bekymmer för sin kära lärjungaskara och uttrycker det i sin bön strax innan sin död: ”Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda” (Joh 17:15).

Även om blicken denna tid mellan påsk och pingst riktas mot det himmelska är vi ännu inte där. Vi är kvar i världen. Och här i världen finns mycket ont. Likväl har Gud valt att låta sina barn leva mitt i detta onda, i den värld som är i den ondes våld, som Johannes skriver i sitt brev. Inga föräldrar kan tvinga sina barn att stanna hos dem för att undkomma farorna i världen. För farorna finns inte bara långt borta, utan de omger oss på nära håll.

Katekesen talar om de tre stora fienderna: djävulen, världen och vårt eget kött. Ingen av dessa är långt från oss. Djävulen går omkring och viskar sin förförelse i våra öron. Världen har kommit oss nära genom den moderna tekniken. Och allra närmast oss är den onda, själviska naturen, som vi kallar vårt kött. Det är omöjligt att undkomma detta genom att fly bort från världen. Många har försökt göra det genom att gå i kloster. Det finns sådana som har klättrat upp på en pelare och trott sig komma undan världens frestelser där. Andra har valt att leva ensamma i ödemarken. Men ingenstans kommer vi undan den syndiga naturen som frestar och drar oss.

Medlet att bevaras från det onda uttalas av Jesus i samma bön: ”Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning” (Joh 17:17). Därför är det livsviktigt att vi flitigt söker oss till Sanningen, Guds Ord. Det är där Gud vill bevara oss från det onda. När Josua övertog ledaransvaret för Israels folk efter Mose fick han dessa anvisningar av Herren (Jos 1:8):

Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång.

På samma sätt har vi löftet att Herren ska vara med och bevara den som håller sig till Honom, mitt i en ond och hård värld.

O, så låt det dyra ordet
följa dig, vart än du går!
Vdi det himmelskt rika bordet
kraft för vandringen du får.
Ingen nöd och ingen lycka,
ingenting på denna jord
skall ur Herrens hand dig rycka,
om du bliver vid hans ord!
(L Sandell)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du försett oss med vapen mot ondskans makter i världen. Hjälp mig att flitigt använda dem. Och håll du mig hårt vid handen så att jag inte går vilse. Amen.
(Bild: Shutterstock)

Följ och dela!