Kommentera

Listiga som ormar – oskyldiga som duvor

Jesus sände ut sina tolv utvalda apostlar på praktik. Det var inte ett ofarligt uppdrag han sände dem att utföra: ”Se, jag sänder er som får in bland vargar” (Matt 10:16). Också i dag vet de som håller får vad det betyder att vargen kommer in bland fåren: blodbad. Senaste söndag handlade våra texter om de risker som falska profeter utgör bland Kristi fårhjord. Den här söndagen ger Jesus anvisningar om hur hans evangelium ska förvaltas för att hans flock ska föras i trygghet till det slutliga målet, den himmelska tryggheten där inga vargar längre hotar Guds folk.

Det är två förmaningar som sticker i ögonen: ”Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.” Varför skulle Jesu apostlar använda list?

Det kan inte handla om ond list och falskhet. Vi har fått i uppdrag att representera ljuset. Ärlighet och sanning är en kristens honnörsord. ”Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen”, säger aposteln Paulus (2 Kor 4:2). Men när sanningen motsägs är vi inte tysta. Då använder vi de intellektuella resurser Gud har gett oss och ”bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor 10:4f).

Men det är med Ordet vi strider. Vår kraft finns inte i yttre vapen och rustning. Evangeliets framgång vilar inte på våra smarta strategier. I oss själva är vi svaga som duvor när rovfåglarna attackerar. Men Jesus visar var tryggheten finns. Hans lärjungar ska ställas inför ståthållare och kungar för hans skull, men i den stunden ska deras Fars Ande försvara dem och tala genom dem. Även om omvärlden hatar dem ska de inte behöva vara rädda.

Förvaltarskapet ska inte byggas på våra skickligt uttänkta strategier utan på det uppdrag Herren kallat oss att utföra genom sitt Ord. Och det vilar i den trygghet som den Allsmäktige garanterar, trots en farlig värld.

Vad är den makt, vad är den kraft
som kristna kämpar alltid haft
till borg och sköld och skydd i tiden,
det vapen och baner i striden
som aldrig fälldes ner till jord?
Det är Guds ord, Guds helga ord.

(E M Arndt, L Sandell)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du har gett mig förtroende att vara förvaltare av din nåds evangelium. Lär mig att sköta mitt uppdrag klokt och med frimodighet, i förlitande på att du leder och bevarar mig på vägen. Amen.

Följ och dela!