Vi stillar oss

Det råder en ovanlig stillhet i våra samhällen. Vi har påbud från myndigheterna att vi ska hålla oss stilla. Vi ska undvika att träffas i grupper och vi ska inte resa. Det förefaller som om allt skulle vara upplagt för att fira en riktig Stilla vecka, som palmsöndagen inleder. Orsaken är...

Fortsätt att läsa

Den utlovade Hjälparen

Våren som var sen i år övergick plötsligt till den skönaste sommar för några dagar. Vi fylls av glädje över allt det underbara som Gud låter strömma över oss i naturen. Det som var dött spirar upp till nytt liv. Det är en härlig bild av hur Anden verkar nytt...

Fortsätt att läsa

Sjätte söndagen efter påsk

Vi har firat Kristi himmelsfärdsdag, den dag när Jesus återtog sin fulla härlighet hos sin Far och avslutade sin förnedrings tid. Under de tio dagarna som återstår till pingsthögtiden väntar vi liksom Jesu lärjungar på det som Jesus hade lovat: att han ska förse sina lärjungar med Andens kraft. Söndagen före pingst...

Fortsätt att läsa

Söndagen Septuagesima

Ämnet för söndagen Septuagesima, som infaller 1.2.2015, är Guds oförskyllda nåd. I predikotexten från Luk 17:7–10 undervisar Jesus hur vi som hans lärjungar ska förhålla oss till tjänsten i Guds rike. Vi ska säga: ”Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.” Vad menar Jesus? Vill han ta...

Fortsätt att läsa