Kommentera

Insikt och gott omdöme

Jesus varnar lärjungarna att de ska låta sina hjärtan tyngas av festande, rus och livets bekymmer så att Herrens dag plötsligt drabbar dem som en snara (Luk 21:34f). Söndagen före domsöndagen riktar våra blickar mot den dagen, när Jesus kommer tillbaka till dom. Dess huvudbudskap är vaksamhet och förmaning till tålmodig väntan på den dagen.

I Filipperbrevet beskriver aposteln Paulus sin bön och önskan hur vi som kristna ska förbereda oss för den dagen: ”Min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris” (Fil 1:9-11).

Festande och berusning är inget bra sätt att bevara gott omdöme. Sådant är också svårt att förena med att hålla sig vaken och klartänkt, eller med ett annat ord att vara nykter. ”Var beredda” är en ofta återkommande uppmaning som vi möter i evangelierna. Jesus ska komma i en stund då vi inte väntar det. Det är illa om det sker när berusning tagit över den sunda insikten och det nyktra omdömet.

Gott omdöme behövs också för att kunna mota bort villfarelsernas angrepp på tron. Insikt och gott omdöme om vägen till himlen grundar sig på att vi har lärt känna Guds, vår Frälsares kärlek och har hans Ord som ett ljus på vår väg. Paulus ber att Fadern ”i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet” (Ef 3:16-19).

Här har vi den sanna insikten. Med en sådan insikt ska vi inte längre vara ”barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran” (Ef 4:14). Insikten att Jesus öppnat vägen till himlen genom sin ställföreträdande offergärning ger oss trygghet i de mörka tider vi upplever i dag, den vägleder oss till en sund livsstil och den ger oss frimodighet inför domen som står för dörren.

Led mig så, o Herre Jesus, att jag efter livets slut
lyckligt når ditt himmelrike och hos dig får vila ut!
Må vi alla äga olja uti våra lampor då,
att vi får, när Jesus kommer, in i bröllopssalen gå.

(J A Hultman)


Bön: Käre Jesus! Lär mig att älska ditt Ord, som visar mig din kärlek och den rätta vägen till målet, den fulla gemenskapen med dig i himlen. Hjälp mig också att ha gott omdöme så att jag kan visa andra vägen till himlen. Amen.

Följ och dela!