Kommentera

Fiendens angrepp – Guds beskydd

Under årets sista dagar ägnar sig många nyhetsredaktioner åt att sammanställa årsrapporter över de viktigaste händelserna under året som gått. Oftast är det dystra händelser som kommer i blickpunkten. De goda framstegen som vår värld drömmer om verkar vara bortblåsta, och fienderna tycks växa i antal och styrka.

Det är inte bara de jordiska fienderna som skrämmer. Guds folk hotas av en farligare fiende, som vill ta ifrån oss ”det enda som bär när allting annat vacklar”. Ett starkt hot är det som profeten Jeremia varnade för när profeter och präster lovade: ”Allt är väl, allt är väl!” Han avslöjade: Allt är inte väl (Jer 6:14). Under jultiden har man kunnat höra sockersöt förkunnelse som lovat en ljusare framtid om vi bara visar kärlek och omsorg om varandra. Men roten till det onda, vår synd och orättfärdighet, tiger man om.

Vi ska inte låta skrämma oss av hemska nyheter. De jordiska fienderna kan i värsta fall döda kroppen, vilket åter denna jul har drabbat många kristna i Nigeria. Det som vi ska frukta är att låta oss föras bort från Herren och därmed hotas av evig förtappelse. Nyårstiden är en påminnelse om att vår tid står i Hans händer och hur viktigt det är att  vända om till Honom. Hos Honom finns den verkliga tryggheten.

Jesus blev själv utsatt för jordiska fiender, men hans Far hade sin hand över honom. Han måste redan som spädbarn fly för den onde Herodes. Djävulen försökte fresta honom till högmod, så att han skulle falla i synd och därmed inte kunna ge oss den rättfärdighet som ger inträde till himlen. Han förde honom till korset och verkade triumfera, men kunde inte hindra att han uppstod. Det var Jesus som triumferade, och så ska han också slutligen triumfera över ondskan när han den sista dagen kommer till dom. Därför segrar också vi när vi är tillsammans med honom.

Djävulen ska vi ha respekt för och stå emot i Guds Ords kraft, men han har inte all makt. Den som vänder sig till Herren finner den sanna tryggheten, mitt i yttre oro. Bara i den tryggheten vågar vi vända bladet i vår kalender och gå in i ett nytt år i Jesu namn. När vi inte vet vad som ska möta oss får vi lämna morgondagen i Guds goda händer. Han vet, och han är med de sina.

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

(L Sandell)


Bön: Käre himmelske Far! Tack för att du med många löften gett oss visshet om att du behåller allt i din hand trots att fienderna larmar. Tack för att du låter mig möta det nya året med ny nåd och försäkran att jag får vara ditt barn för Jesu skull. Hjälp mig att alltid hålla blicken fäst vid Jesus. Amen.


Gott Nytt År i Jesu namn!

Följ och dela!