Kommentera

Han bar våra sjukdomar

När evangelisten Matteus berättar om hur kraftigt Jesus verkade i den galileiska staden Kapernaum lånar han ord från Jesaja 53 för att beskriva det han gör (Matt 8:17): Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar.

När Jesus gick omkring på jorden botade han alla som var sjuka. I dag är han också hos oss i vår sjukdom och nöd. Men även om vi har löftet att vår Far i himlen ska höra våra böner när vi ber i Jesu namn blir vi inte alltid botade så som vi önskar, även om vi ibland får uppleva ett sådant under. Inte ens Jesu kallade tjänare fick en sådan automatisk bönhörelse, vilket vi ser av aposteln Paulus exempel (2 Kor 12:8f). Men vi vet att han har burit våra sjukdomar, och där ger han oss kraften i svagheten.

Det finns en svårare sjukdom än dem vi lider av i våra kroppar. Det är synden. Den har drabbat oss alla, och den leder till evigt straff om vi inte får hjälp. Om just det helandet berättar Jesaja: Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade (Jes 53:5). Här är det inte fråga om att helandet gäller bara vissa, medan andra blir förbigångna. Nej, han botade alla. Johannes skriver (1 Joh 2:2):

Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Den tredje söndagen efter trettondagen berättar om en Frälsare som går omkring och botar sjuka. I dag vill han säga oss att han har tagit på sig våra synder för att ingen enda av oss ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Ordet om Honom skapar tro, som är temat för den här söndagen. Han, all trösts Gud, tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1:4).

Därför ska vi se på Jesus, se hur han bar våra sjukdomar och vår synd, och inte låta vår blick med suckande och jämmer fastna i vår egen bedrövelse.

Frälsare på korsets stam
nu till dig jag träder fram,
du som bar min synd och skam,
Jesus, Herre Jesus!

(A Erikson)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du tog på dig våra sjukdomar, och framför allt vår synd, så att vi ska få vara hos dig i himlen när du kallar oss bort från denna jämmerdal. Lär mig att alltid se på dig när jag känner skam, smärta och oro. Amen.

Följ och dela!