Kommentera

Den kompromisslösa kärleken

Hur bemötte Jesus sina fiender, som var samlade för att försöka hitta orsaker att döda honom? Sökte han kompromisser för att hans lilla lärjungaskara skulle accepteras av översteprästerna och fariséerna, och ges livsrum att sprida sitt budskap?

Nej. Han berättade en liknelse för dem om själviska tjänare som inte drog sig för våld och död för egen vinning. Han citerade Skriften om hörnstenen som husbyggarna förkastade. I klara ord uttalade han domen över lyssnarna: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt (Matt 21:43). Det var inget fjäsk med kompromisser.

Jesus visste att han snart skulle dö. Även om han i sin svaghets stund snart skulle bönfalla sin himmelske Far om att bli befriad från att dricka dödsbägaren kunde han inte svika sitt uppdrag. Det gällde världens frälsning. Kompromiss med fienden får som följd att människor förs till helvetet av djävulen. Det kunde hans kärlek inte acceptera. Därför var han kompromisslös i striden mot djävulens utsända tjänare. Kärleken kan inte kompromissa med sanningen.

Vår tids överstepräster och fariseer vädjar om kompromisser på bekostnad av Guds Ord. De hänvisar till en kärlek som utlämnar människor som djävulens fångar. Men en sådan kärlek är inte Jesu kärlek. Han säger: Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord (Joh 14:23f).

I denna sanning ska enheten grundas, inte i kompromisser som försöker bevara en yttre frid med dem som följer världens tankesätt. Vi förmanas att bevara Andens enhet genom fridens band genom att hålla fast vid den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga. I den tron ska vi inte låta splittring finnas bland oss utan stå enade i samma sinne och samma mening (1 Kor 1:10). Men där denna tro bekämpas ska vi bryta upp för att inte göra oss delaktiga i synden.

Den sanna kärleken manar till strid mot djävulens angrepp. Nu råder mörkrets makt, sade Jesus strax innan han skulle överlämnas till fienderna. Men låt oss komma ihåg att mörkrets makt inte fick sista ordet. I sin kärlek segrade han över alla sina fiender och bevisade det på tredje dagens morgon, när han uppstod från de döda. Det ska vara vår ledstjärna och vårt hopp när vi upplever att mörkrets makter regerar.

Guds ord de måste låta stå,
det kan de ej fördärva.
Med oss skall Gud i striden gå,
hans Ande gör oss djärva.
Vi fritt och glatt till mods ger ära, liv och gods.
Det allt de taga må, stor vinst de icke får.
Guds rike vi behåller.

(M Luther, O Petri)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du stod fast när frestelserna mötte dig, och att du försvarade Sanningen även om det kostade dig livet. Hjälp mig att stå fast vid ditt Ord också fast det skulle kosta mig allt. Amen.

Följ och dela!