Kommentera

Vishetens och uppenbarelsens Ande

Människorna har fascinerats av sådana som kunnat se in i framtiden. Då och då avslöjas gamla profetior som förefaller att stämma otroligt exakt med vad som sker runtom oss. Profetians ande är högt uppskattad.

Aposteln Paulus ber i Ef 1:17 om en annan kunskap: Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Den riktigt viktiga kunskapen är att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus.

Därför sände han oss Den Helige Ande som hjälpare. Han skulle påminna apostlarna om allt vad Jesus hade sagt. Och det skulle de skriva ner, så att också vi skulle påminnas om det, och genom det föras till den fulla sanningen om Gud, vår Frälsare.

Jämfört med denna Sanning är alla uppenbarelser om kommande nöd och bedrövelser av obetydligt värde. Det bästa de kan göra är att påminna oss om att allt vi behöver veta redan finns uppskrivet i Bibeln, så att vi omvänder oss från världens bedrägliga vishet och studerar den. Där har vishetens och uppenbarelsens Ande talat, och till det ska ingenting läggas. Vi behöver ingen komplettering med nya profetior. Det räcker att läsa i Skriften och dra slutsatser av det. Dessutom varnar Skriften oss för att låta bedra oss av falska uppenbarelser.

Jesus bad för sina lärjungar den sista kvällen innan Hans lidande började. Han bad att de skulle se Hans härlighet, så som Fadern hade gett honom Hans härlighet. Den härligheten var svår att se när Han hängde på korset. När Han uppstod ur graven såg soldaterna bara ett återsken av Hans härlighet, men de såg inte Honom. När Han for upp till himlen var det bara en liten skara människor som såg honom. Men när Han kommer tillbaka för att döma världen ska alla se honom, några till dom och andra till härlighet.

Må vår bön också vara att vi, och alla de som vi älskar och har omkring oss, skulle få del av vishetens och uppenbarelsens Ande så att vi lär känna vår Frälsare och får möta honom med jubel när Han kommer i sin fulla härlighet.

Helige Ande, sanningens Ande,
kom att oss ledsaga.
Låt oss ej falla eller oss förvilla,
men till målet draga
i Ordets ljus, förtröstande och stilla.
Vishet, o Herre, ge oss från höjden!

(J O Wallin)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du inte lämnat oss faderlösa, utan sänt din Ande för att upplysa och trösta oss! Lär mig att följa Hans anvisningar och noggrant lära mig vad Han undervisar i ditt heliga Ord. Amen.


Bild: Shutterstock

Följ och dela!