Sanningens Ande

När Jesus har farit upp till himlen är hans lärjungar till synes faderlösa, utan skydd och ledning. Men Jesus lovar sända en annan Hjälpare, och han kommer alltid att stanna hos dem. Han presenteras som Sanningens Ande. Den sanning han lär är inte en sådan sanning som världen vill höra....

Fortsätt att läsa

Den Helige Ande har kommit

Vi står inför den tredje stora helgen innan vi lämnar kyrkans festliga halvår. Nu är färgen röd: Andens färg. Helgen präglas av den tredje personen i gudomen, men det är inte han som är i fokus. Det är Jesu verk som Anden vittnar om. När Jesus talar till sina lärjungar...

Fortsätt att läsa