Inspelningar med etiketten ‘kallelse’

10 objekt

En syndare kallas, Matt 9:9-13

Rekonstruerad predikan av Øyvind Edvardsen från 17.6.2018, tredje söndagen efter Trefaldighet. Predikotext: Matt 9:9–13. 9 Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sade till honom: ”Följ mig!” Då reste sig Matteus och följde honom. 10 När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullindrivare och […]

Predikan 10 e Trefaldighet, Luk 4:23–30

Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum, Vasa, på tionde söndagen efter Trefaldighet, 20.8.2017. Text: Luk 4:23–30. 23 Då sade han [Jesus] till dem: ”Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: Läkare, bota dig själv! Vi har hört om allt som hände i Kapernaum, gör det här i din hemstad också!” 24 Men han fortsatte: ”Jag säger er […]

Gudstjänst på 2:a sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänst i Biblion 5.6.2016, andra söndagen efter Trefaldighet. Tema: Kallelsen till Guds rike. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ps 18:28–32,47; Fil 2:12–16; Luk 14:16–24. Predikotext: Jes 25:6–9, ämne: Guds festmåltid. Psalmer (finlandssvenska psalmboken): 535, 145, 409, 179, Sionsharpan 223 (Se, öppen står Guds fadersfamn) och Sionsharpan 464 (Nu är sommar i nord). Ljudfilen innehåller […]

Gudstjänst 10:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 9.8.2015, tionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Besökelsetider. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 18:20-32; Hebr 3:12-19; Luk 19:41-47. Predikotext: Matt 11:20-24. Psalmer: 361; 145; 337; 202; 356; 395 Predikan som podcast: https://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150809_oyvind.mp3

Predikan och gudstjänst 9.6.2013

Gudstjänsten på andra söndagen efter Trefaldighet hölls i Biblion 9.6.2013 kl 18. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Fil 2:12–16. Hela gudstjänsten som mp3: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130609_gudstjanst.mp3 Texter: Ords 9:1–6, 10; Fil 2:12–16; Luk 14:16–24 Psalmer: SH 223, 145, 409, SH 445, 420, 539.  

Andra söndagen efter Trefaldighet 13.6.2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Text: Luk 14:16–24, tema: Kallelsen till Guds rike 16 Jesus sade: ”En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. 17 När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu […]