Inspelningar med etiketten ‘noa’

5 objekt

Gudstjänst söndagen före domsöndag

med

Tema: Vaka! Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext Matt 24:36-44: Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och […]