Inspelningar med etiketten ‘Profeten’

1 objekt

Gudstjänst på fjärde söndagen i advent

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på fjärde söndagen i advent, 20.12.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 40:1–8; Fil 4:4–7; Joh 1:19–28 (även predikotext). Reviderad gudstjänstordning för serie 2. Psalmer: 2; 256; 54:3-5; 9; 32. Se psalmtexter och melodier här. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151220_gudstjanst.mp3