Inspelningar med etiketten ‘trons rättfärdighet’

3 objekt

Gudstjänst 18:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst från Biblion, Vasa, 19.10.2014 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Det viktigaste i livet. Predikan tolkas till finska av Jesper Hansen. Predikotext: Rom 10:1–10, tema: Trons rättfärdighet – inte lagens. Mp3-filen avser endast predikan. Predikan på Forum Johanneum.

Helgonens rättfärdighet genom tron

med

Det första föredraget i en serie på två av Hans Ahlskog i Biblion 1.12.2013. Samma föredrag höll han i Ljungby 2.11.2013. Tyvärr misslyckades videoupptagningen i början och ljudkvaliteten blev dålig, varför den rekonstruerades med hjälp av en annan ljudupptagning. Men även denna hade brister: ett avsnitt i mitten kapades. Därför är den tekniska kvaliteten hackig. Ljudinspelningen […]