Läs hela Bibeln på ett år!

I samarbete med LBK har vi gjort ett nytt förslag till bibelläsning under ett års tid. På grund av utrymmet ingår ingen bibelläsningsplan i vår bibelkalender för 2023, utan den fås separat, med ett halvår åt gången. Den plan vi erbjuder presenteras av Bibelsällskapet, som på sin webbplats erbjuder flera olika bibelläsningsplaner....

Fortsätt att läsa