Läs hela Bibeln på ett år!

I samarbete med LBK har vi gjort ett förslag till bibelläsning under ett års tid. På grund av utrymmet ingår ingen bibelläsningsplan i vår bibelkalender för 2024, utan den fås separat, med ett halvår åt gången. Den plan vi erbjuder presenteras av Bibelsällskapet, som på sin webbplats erbjuder flera olika...

Fortsätt att läsa