Kommentera

Läs hela Bibeln på ett år!

I samarbete med LBK har vi gjort ett förslag till bibelläsning under ett års tid.

På grund av utrymmet ingår ingen bibelläsningsplan i vår bibelkalender för 2024, utan den fås separat, med ett halvår åt gången. Den plan vi erbjuder presenteras av Bibelsällskapet, som på sin webbplats erbjuder flera olika bibelläsningsplaner. Alla bibelläsningsplaner går att ladda ner och skriva ut. Här finns alternativ för bibelläsningen:

 1. Du som vill läsa en kort text varje dag: Använd den första bibelläsningsplanen som innehåller en kort text för varje dag i året.
 2. Under rubriken ”Planer från Anta utmaningen” hittar du tre alternativ för mera omfattande läsning
  (a) Helbibel – hela bibeln på ett år. Det är denna plan vi har låtit trycka upp.
  (b) Halvbibel – hela Bibeln på två år
  (c) Parallell – hela Bibeln på ett år men arrangerad i kronologisk ordning så att t.ex. profetböckerna läses parallellt med de historiska händelserna och breven i Nya testamentet parallellt med Apostlagärningarna.

Ett förslag hur du kan använda planen i familjens andakter:

 • Läs den första angivna texten (Gamla testamentet) i din egen morgonandakt. Den är ganska lång.
 • Läs den andra texten (Nya testamentet) med familjen, t ex vid en gemensam måltid. Denna text är kortare.
 • Läs den tredje texten som aftonbön innan du lägger dig. Den är turvis från Psaltaren eller Ordspråksboken. Notera: versnumreringen i Psaltaren är hämtad från en bibelutgåva som delvis har annan versnumrering (där det finns en beskrivning, t ex psalm 3). När du läser från Folkbibeln ska du i sådana fall lägga till en vers i avsnittet.

Samma bibelläsningsplan går att använda år efter år. Om du inte hämtat din plan kan du skriva ut den själv.

 

Varför läsa Bibeln?

Vi bör läsa och studera Bibeln, den är Guds ord till oss. Bibeln är bokstavligen ”Hela Skriften är utandad av Gud” (2 Tim 3:16). Den är Guds egna ord till oss. Många filosofer har ställt många frågor som Gud besvarar i Skriften. Vad är syftet med livet? Var kommer jag ifrån? Finns det liv efter döden? Hur kommer jag till himlen? Varför är världen full av ondska? Varför måste jag kämpa för att göra gott? Hur kan jag få ett lyckligt äktenskap? Hur kan jag vara en god vän?

Du läser en bok som har tryckts i 5 miljarder exemplar, vilket saknar motstycke. Innehållet har aldrig förändrats eller moderniserats för Jesus Kristus är den samme igår, idag och i all evighet. Däremot förändras vårt språk och därför är nya översättningar som är trogna grundspråken av största nytta och värde.

Läs Bibeln regelbundet och med eftertanke! Tänk efter vad det står, tillämpa orden på dig själv. Var tacksam och glad över att du får vara ett Guds barn. Be honom välsigna din bibelläsning och var viss om att han hör din bön. Och det ska ske att innan de ropar ska jag svara, medan de ännu talar ska jag höra (Jes 65:24).

Följ och dela!