Söndagen Septuagesima

Ämnet för söndagen Septuagesima, som infaller 1.2.2015, är Guds oförskyllda nåd. I predikotexten från Luk 17:7–10 undervisar Jesus hur vi som hans lärjungar ska förhålla oss till tjänsten i Guds rike. Vi ska säga: ”Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.” Vad menar Jesus? Vill han ta...

Fortsätt att läsa