Kommentera

Söndagen Septuagesima

Ämnet för söndagen Septuagesima, som infaller 1.2.2015, är Guds oförskyllda nåd. I predikotexten från Luk 17:7–10 undervisar Jesus hur vi som hans lärjungar ska förhålla oss till tjänsten i Guds rike. Vi ska säga: ”Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.”

Vad menar Jesus? Vill han ta ifrån oss vår självkänsla? Duger vi inte till något?

Nej, Jesus vill inte ta ifrån oss vår frimodighet. Han visar oss hur Guds oförskyllda nåd kommer ovärdiga syndare till del, trots vår oduglighet att göra oss förtjänta av hans barmhärtighet. Han lär oss i sitt ord hur han söker upp syndare. Han visar hur han går omkring bland snåren för att söka efter ett enda bortsprunget får. Och när han hittar oss, då ger han oss liv och salighet utan vår egen förtjänst.

Den sanningen gör oss oändligt värdefulla. Vi utrustas för att vara hans budbärare i den onda världen. I den utrustning har vi all kraft vi behöver. Där finns ingen orsak att krypa ihop, skämmas och gömma sig.

Därför vill vi också denna söndag komma samman i Guds hus för att be om förlåtelse för våra synder och brister och hämta ny kraft för livet som Jesu lärjungar, ett hedersuppdrag i kraften av honom som har kallat oss.

Följ och dela!

Skriv en kommentar