Kristi himmelsfärds dag

I dag på Kristi himmelsfärds dag hyllar vi vår uppståndne Frälsare, Kungen i hans härlighet, som har fullbordat sin upphöjelse och farit upp till himlen. Han har tagit i besittning den makt som har varit hans ända från begynnelsen. Han sitter nu på Faderns högra sida, där han i sin...

Fortsätt att läsa

Kristus, kungen i härlighet

Kristi himmelsfärds dag har ingen status i vårt samhälle, annat än att dagen är röd. De flesta passar på att ägna sig åt sin trädgård eller åt friluftsliv utan att ägna en tanke åt högtidsdagen. Men för Kristi kyrka är dagen en stor festdag. Den innebär en höjdpunkt för Kristi...

Fortsätt att läsa