Kommentera

Kärlekens lag

Mitt i högsommaren firar vi sjätte söndagen efter Trefaldighet med temat Kärlekens lag. Som temat säger handlar texterna om Guds heliga lag, som han har gett oss för att leda oss till frälsningen i Kristus och vägleda oss i vårt liv i tjänst för Gud och vår medmänniska.

I evangelietexten från Matt 5:17–19 (och den följande versen) framställer Jesus lagen som ett oeftergivligt krav. Ingen ska säga att Jesus har förkastat eller upphävt Guds lag. Inte en enda bokstav av det som är skrivet (underförstått det som vi kallar Gamla testamentet) ska upphävas och inget ska gå under förrän allt har fullbordats. Men det är inte vi som ska uppfylla den. Ingen enda av oss skulle klara av att göra det. Inte heller under Gamla testamentets tid kunde Guds folk uppfylla lagen. Därför måste man offra. Men Jesus kom för att uppfylla alla lagens krav, och därmed har han skaffat oss inträdesbiljetten till himlen helt utan vår förtjänst. Han var det offer som verkligen kunde ta bort synden.

Men lagen är ingalunda onyttig. Den är mycket nödvändig också för en kristen. Den uttrycker nämligen Guds goda avsikter med att han skapade oss. Han vill att vi ska tjäna honom i samma kärlek som gjorde att han kom för att frälsa oss av nåd. Evangeliet om Guds villkorslösa nåd mot oss skapar glädje att ta emot och tillämpa lagen på rätt sätt. ”Vi älskar därför att han först har älskat oss.”

Det rätta förhållandet mellan lag och evangelium återupptäcktes av Martin Luther. Den bok som nyss har utkommit, Rättfärdiggörelsen genom tron – Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet, erbjuder en utmärkt möjlighet att studera detta ämne nu under reformationens 500-årsjubileum. (Beställ den via Biblicums förlag eller från Logos förlag.) Boken är ytterst viktig och vi rekommenderar den till grundligt studium. Den innehåller bl.a. Lutherskriften Om en kristen människas frihet i nyöversättning.

Se, Kristus har uppfyllt Guds heliga lag
och världen förlossat från nöd.
Så låt oss då fröjdas och sjunga var dag:
Vår synd han tog bort i sin död!

(Sionsharpan 167)

Följ och dela!

Skriv en kommentar