Att samla skatter

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så lärde Jesus oss i bergspredikan, därifrån söndagens evangelietext för den tredje årgången är hämtad. Den femtonde söndagen efter Trefaldighet behandlar frågan under temat Den goda delen. Vilket slags skatt samlar du på? Jesus säger att det finns två huvudslag...

Fortsätt att läsa

Den goda delen

Den femtonde söndagen efter Trefaldighet handlar om Guds nådiga försörjning av det vi behöver för vårt liv, men inte minst det hopp vi har om evigt liv i Kristus. I predikotexten från Matt 6:19–24 varnar Jesus oss för att sätta vår tillit till mammon, denna världens goda. När vi tar...

Fortsätt att läsa