Den 18–19 oktober hölls en bibelhelg enligt traditionell uppläggning: lördag från kl 13 i Lepplax bykyrka och söndag i Biblion, Vasa. Tema: Guds Ord och kärleken. Nedan finns länkar till inspelningar:

Lördag 18 oktober, Lepplax

Bibelns ord för kärlek: Fileo, eros och agape del I, Øyvind Edvardsen (video, mp3)
Fileo, eros och agape del II, Øyvind Edvardsen (ljudinspelning läggs in senare)
Hur kan avståndstagande vara ett uttryck för kärlek? Ola Österbacka (video, mp3 och pdf)

Söndag 19 oktober, Biblion

Gudstjänst, Ola Österbacka (predikan tolkas till finska: Jesper Hansen) (video och mp3, predikan på Forum Johanneum)
Kärlekens Gud i GT, Hans Ahlskog (tolkning till finska: Jesper Hansen)
Kärlekens Gud – Guds kärlek till oss, David Åkerlund