Kommentera

Sanning och sken

Den åttonde söndagen efter Trefaldighet bär temat ”Sanning och sken”. Dess texter handlar om faran av falska läror och påminner oss om vikten att pröva allt som vi hör. Jesu undervisning i bergspredikan, Matt 7, är utgångspunkten. Ingen har som han visat risken för förförelse, också via sådana som till det yttre kommer med fagra ord och verkar se ut som, och skenbart talar som, goda herdar.

Eftersom vi denna helg inte har någon egen gudstjänst vill jag ge några tips om tidigare gudstjänster som tar upp detta tema. Tre sådana finns i våra inspelningar:

10.8.2014: Øyvind predikar över temat Vägen till livet i Lepplax bykyrka.
21.7.2013: Ola predikar på friluftsgudstjänst över Matt 7:15-21. Även hela gudstjänsten finns som ljudfil.
29.7.2012: Ola predikar över Jer 23:16-20. Där finns även predikan som text.

I Forum Johanneum finns predikningar som text. I inspelningsdatabasen OUS kan du göra sökning på ämne, t.ex. ”8 Trefaldighet”.

Följ och dela!

Skriv en kommentar