Kommentera

En fin bibelhelg

Bibelhelgen den 17-18 oktober erbjöd välsignade dagar kring Guds ord. Under lördagen i Lepplax samlades ca 60 personer, av dem många barn. Peter Öman gav en pedagogiskt skicklig undervisning. Ola Österbacka granskade några psalmer ur lärosynpunkt och dagen avslutades med en sångafton kring Anders Nilssons sånger, ledd av Hans Ahlskog. Parallellt med några av föredragen hölls undervisning för barnen, en grupp även för lite äldre barn.

På söndagen hade vi för vår församling ett rekordantal nattvardsgäster i morgonmässan: 27 kommunikanter. Vi hade ju gäster från Sverige och även finska gäster från SLT. I gudstjänsten predikade Peter Öman och pastorspraktikanten David Åkerlund fungerade som liturg. Øyvind Edvardsen höll efter lunchen ett gediget föredrag om lekmanna-ansvaret, där han även berörde kallelsen till predikoämbetet utan att gå in desto grundligare på det. Också nu ordnades parallellprogram för barnen.

Inspelningar finns under länkarna i nedanstående lista. I stället för videoinspelningar från lördagen har vi rekonstruerat bildpresentationer. Gudstjänsten samt det avslutande föredraget på söndagen i Biblion finns även som video.

Peter Ömans föredrag väckte livligt samtal.
Peter Ömans föredrag väckte livligt samtal.
Jesper Hansen ledde bibelundervisning för de yngre barnen.
Jesper leder bibelundervisning för de yngre barnen.
Följ och dela!

Skriv en kommentar