Kommentera

Askonsdag

I dag, den 10 februari, inleds fastetiden med askonsdag. Fastetiden räknas bakvägen från påsk, så att man räknar 40 vardagar till påskaftonen då fastan slutar. Söndagarna är inga fastedagar. Därför är det just på askonsdag som de 40 dagarna börjar. Med söndagarna inräknade är det 46 dagar till påsk. Påsken infaller ovanligt tidigt i år och därför börjar också fastan tidigt.

De tre sista dagarna före fastetiden brukar kallas fastlagen, dvs. fastlagssöndagen, ”blåmåndagen” och fastlagstisdagen. I de katolska länderna är det karneval dessa dagar.

Askonsdagen är ingen helgdag i våra kalendrar. För första gången har vi i vår bibelkalender lagt in texter för askonsdagen, fast vi inte har någon gudstjänst. Läs gärna dessa texter i er egen husandakt: Ps 57:2-4,10-12; Joel 2:12-17; 2 Petr 1:1-11; Matt 6:16-18.

”Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider.” (Psb 59)

Följ och dela!

Skriv en kommentar