Inlägg med etiketten ‘askonsdag’

5 objekt

På tröskeln till fastetiden

av Ola Österbacka

Fastlagssöndagen är den sista söndagen före fastetiden, som inleds på askonsdagen i nästa vecka. De tre dagarna som föregår fastan brukar kallas fastlagen. Ordet kommer från lågtyskans vastelavent som betyder fasteafton. Vi firar alltså en tre dagar lång “afton” inför fastetiden (fastlagssöndagen, blå måndagen, eller i Svenskfinland ibland kallad mulimåndag, och fettisdagen). Med orden i evangeliet […]

Upp till Jerusalem!

av Ola Österbacka

“Se, vi går upp till Jerusalem.” Det är fastlagssöndagens budskap i koncentrat. Vi står i beråd att inleda fastetiden, eller påskfastan, som inleds på Askonsdagen. Men först firar vi den tredje av förfastans söndagar, som i sin tur är den första av tre särskilda övergångsdagar, sedan gammalt kallade fastlagen. De ingår alltså inte i fastetiden. […]

Askonsdag – en dag för bön och fasta

av Ola Österbacka

Askonsdagen inleder fastetiden. Den infaller i år den 1 mars, en dag när Finland får en ny lag som åter leder bort ett steg från den kristna värdegrunden. Den nya äktenskapslagen som likställer samkönade parförhållanden med traditionella äktenskap mellan man och kvinna är ett offentligt uppror mot Guds goda lag, som han nedsatt i människan från skapelsen. Våra […]

Se, vi går upp till Jerusalem

av Ola Österbacka

På onsdag den 1 mars, den dagen när den ändrade äktenskapslagen träder i kraft i Finland, inleds kyrkans fastetid med askonsdagen. Även om vi inte klär oss i säck och aska, låt den dagen bli en bot- och böndag. De föregående tre dagarna, från söndag till tisdag, brukar kallas fastlagen, och de firas i en […]

Askonsdag

av Ola Österbacka

I dag, den 10 februari, inleds fastetiden med askonsdag. Fastetiden räknas bakvägen från påsk, så att man räknar 40 vardagar till påskaftonen då fastan slutar. Söndagarna är inga fastedagar. Därför är det just på askonsdag som de 40 dagarna börjar. Med söndagarna inräknade är det 46 dagar till påsk. Påsken infaller ovanligt tidigt i år och […]